home
 
kontakti
hiron-centar

 

Kiropraktika dr. Emil Kusec

   
   
   

dr. Emil Kusec - akupunktura

 

dr. Emil Kusec - akupunkturaOdlomak iz knjige Wang Fua Chien- Fu-Lun, Komentari učenjaka pustinjaka
iz 150--te godine:

"Dobri liječnici liječe tijelo kao cjelinu. Loši liječnici liječe samo simptome. Vladar države je bez sumnje kao liječnik koji liječi bolest tijela a bolest je poremećaj u tijelu. Socijalni kaos je bolest države. Kod bolesti tijela pri liječenju se oslanjamo na određenu terapiju. U državnom kaosu oslanjamo se na sposobnost jednog čovjeka i moralni integritet vladara da ponovo uspostavi socijalni i politički mir.

Za obnavljanje tijela koristimo Tao vještine opisane u knjizi Zakonik žutog cara. Za obnavljanje socijalnog mira u svijetiu imamo Konfučijeve Analekte. Kada neka bolest ne može da se izliječi ili kada kaos u državi ne može se smiriti to nije zato što je pogrešna metoda akupunkture niti zato što su učenja pet klasika pogrešaka. Greška leži u tome što oni koji ih primjrnjuju nisu pravi ljudi sa ispravnim stavom prema liječenju ili državničkim poslovima. Oni ne posjeduju Tao."

 

~
Iskustva u liječenju
~

Iskustva u liječenju stara koliko i samo čovječanstvo usavršavana su tokom stoljeća a neka sačuvana zahvaljujući pisanim tekstovima od prije 2500 godina služe još uvijek i njima se četvrtina čovječanstva liječi i dan danas. Od sjevernih obala Kine ona su se u toku stoljeća raširila po svim provincijama sve do Mandžurije, Vijetnama, Koreje i preko mora stigla u Japan.

 

~
Akupunktura
~

Akupunktura je vanjsko liječenje unutarnjih bolesti. Liječenje se vrši ubadanjem akupunkturnih igala u razne, prethodno utvrđene točke na tijelu. Izraz "Akupunktura" potječe od latinske riječi "Akus" (igla) i "Pangere" (zabadanje). Prvobitno, akupunktura nije razvijena kao nauka već kao vještina, drevni način liječenja. Danas, međutim nakon iscrpnih ispitivanja na istoku i na zapadu ona je prerasla u nauku. Akupunktura je filozofski pristup lljudskom tijelu i duhu. To je način liječenja bez lijekova.

Akupunktura je znači drevni kineski način liječenja. Postala je veoma popularna širom svijeta posebno u posljednjih nekoliko desetljeća. Kod mnogih bolesti koje su otporne na konvencionalne načine liječenja akupunktura se pokazala veoma efikasnom. Pored toga nema nuspojava koje obično prate terapiju lijekovima. Ona je jednostavna, sigurna, efikasna i ekonomična metoda liječenja. Polako ali sigurno ona se polako uvlači u matični tok suvremene medicine mada bi njena filozofija prije bila zbunjujuća za moderne alopatske liječnike školovane na zapadu.

Da li je akupunktura efikasna nije više pitanje danas. Jedino je pitanje kako djeluje. Na to pitanje ćemo pokušati odgovoriti ovako iako odgovor na to pitanje nije lak i ne može se u potpunosti odgovoriti na osnovu današnjeg znanja.

Nakon stoljeća iscrpnog istrživanja mi znamo veoma malo kako funkcionira živčani sustav kad je zdrav a kamoli kad oboli. Ozbiljnija istraživanja o akupunkturi započela su nakon kineske kulturne revolucije 1965-1970. Dio teškoća pri istraživanjima leži u činjenici da akupunktura djeluje na veliki dijapazon oboljenja i mora se pretpostaviti da njen širok spektar djelovanja varira u velikoj mjeri prema različitim patološkim uzrocima. Ipak mnogi parametri djelovanja se sada razumiju u svjetlu novih istraživanja i oni su sada skupljeni u veliku strategiju radi razjašnjenja enigme o akupunkturi. Što se tiče objektivnih učinaka terapije akupunkturom možemo izdvojiti sedam poglavitih efekata:

 

 • Jedan od najpoznatijih je analgetski učinak koji se postiže podizanjem praga bola.

 • Stimulacija akupunkturnih točaka dovodi i do sedacije. To je drugi značajan efekt akupunkturnog tretmana

 • Treći veoma značajan objektivni efekt akupunkturnog tretmana je takozvani homeostatski ili regulatorni efekt koji potpomaže održavanje unutarnje ravnoteže u tijelu.

 • Akupunkturni tretman dovodi i do poboljšanja imunog sustava što je četvrti ključni učinak.

 • Peti učinak je anti-inflamatorni ili anti-upalni i antialergijski učinak. Do njega dolazi uslijed izlučivanja kemijskih supstanci koje nazivamo eikozanoidi. Radi se o derivatima arahidonske kiseline. U tu grupu sjedinjenja ubrajamo tromboksane, leukotrine i prostaglandine.

 • Šesti učinak akupunkture je psihološki pri čemi mislimo na smirivanje pacijante koje se razlikuje od obične sedacije. Naime nakon akupunkturne terapije dolazi do povešanja količine dopamina u moždanom tkivu. Ovo objašnjava učinkovitost akupunkturnog tretmana u terapiji mentalnih oboljenja i Parkinsonove bolesti za koju je karakteristčno smanjivanje dopamina u mozgu.

 • Sedmi učinak akupunkturnog tretmana ubrzavanje motornog odnosno mišićnog oporavka kod pacijenata koji su paralizirani. Čak i kasniji slučajevi motorne paralize dobro reagiraju na akupunkturnu terapiju unatoč neuspjesima drugih oblika terapije.
  Objašnjenje ovog efekta koje je veoma komplicirano uključuje antidromičnu stimulaciju stanica anteriornog roga kralježnične moždine i njihovu reaktivaciju putem bilološkog mehanizma negativne povratne sprege koji djeluje preko Renshawovih i Cajalovih i stanica kralježnice, kralježnične moždine i njihovih kranijalnih ekvivalenata.

 

vrh stranice
 

 

 

Copyright | Tomislav Mrla 2008

 

 

 

 

Metode liječenja
Dijagnostičke metode
Metode zaštite i preventive
Kako se naručiti ?
 • naručiti se možete
  telefonom na broj

  099 2358600 i 098 225657
 
Gdje se nalazimo
 • Adresa:

  Hrvatskog Proljeca 38/8, Zagreb


 • Kliknite ovdje za kartu radi lakše orijentacije