kontakti
hiron-centar

 

Kiropraktika dr. Emil Kusec

   
   
   

nelinearna kompjutorska analiza

 

nelinearna kompjutorska analizaSkraćenica je "UCT", "NLA" - ultrazvucni sustav kompjutorske nelinearne analize. Rezultat mnogobrojnih istraživanja vodećih svjetskih laboratorija bio je stvaranje pricipijelno nove aparature pod nazivom "Brain machine". Ova aparatura je sposobna automatski, bez sudjelovanja čovjeka podesiti se na frekvenciju informatičkih valnih karakteristika organizma, samostalno pronalaziti poremećaje i oštećenja organa i stanica i sve to pomoću specijalno moduliranih elektromagnetnih vibracija upisanih u matricu. To je dijagnostika zasnovana na spktralnoj analizi vrtložnih magnetskih polja organizma. Ova metoda je maksimalno udobna za pacijenete, ne zahtijeva nikakve pripreme: gladovanje, klistir, uzimanje toksičkih preparata i drugo.

Najbolje je da pacijent dodje u svom normalnom i uobičajenom stanju. Metoda dozvoljava ocjenjivanje stanja svakog organa i njegovih različitih presjeka u 15 do 30 točaka u ocjenama od 1 do 6 što dozvoljava otkriti skrivene i neznatne procese na samom početku bolesti. Svaki organ i svaka stanica imaju odredjene vibracije karakteristične samo za njih koje su snimljene u memorije računala i mogu biti pokazane na ekranu u obliku grafikona. Bilo koji patološki proces ima samo njemu svojstven grafikon. U memorije računala unesena je i velika količina patoloških procesa uzimajući u obzir stupanj izraženosti, dobne, spolne i druge karakteristike.

Snimljene frekventne karakteristike organa analitička aparatura može usporediti po razini spektralne sličnosti s pohranjenim procesima i prepoznati najsličniji patološki
proces ili tenedenciju njegove moguće pojave. Na osnovi analize podataka program preporučuje preparate kopji odgovaraju pacijentu. Metoda omogućava prognoziranje rezultata razlčitih terapija. Aparat ima mogućnost djelovanja na bilo koju supstancu kombinacijom različitih
modularnih vibracija kao i korekciju poremećaja ravnoteže organizma. Funkcije entiopijska analiza ili ultrazvucni
sustav kompjutorske nelinearne analize kojima raspolaže ovaj program omogućuje ne samo da se otkrije prisustvo ili odsustvo patološkog procesa nego da se procijeni rizik nastanka patologije ili moguće prisustvo patologije i da se prepišu propreme za poboljšanje stanje zdravlja ili aktivni tretman. Na osnovu dijagrama dobivenog od bio-objekta moguće je odabrati alopatsku, biljnu, homeopatsku
pripremu i dijetalne dopune. Te pripreme se unose u datoteku programa obrazac sličan patološkim standardima kao dijagram sa bioenergetskim potencijalom pripreme. Vizualna demonstracija čitavog procesa ispitivanja je značajna prednost. Cijeli tijek ispitivanja svakog organa prikazan je na monitoru a može ga vidjeti osoba koju se
ispituje. Kod odabira pripreme za poboljšanje zdravlja specijalist treba osobi koju testira pokazati učinkovitost preporučenih priprema što je najdjelotvornija motivacija za
pacijenta kako bi poboljšalo zdravlje prihvaćanjem tih priprema.

 

vrh stranice
 

 

Copyright
Tomislav Mrla 2008

 

 

Metode liječenja
Dijagnostičke metode
Metode zaštite i preventive
Kako se naručiti ?
  • naručiti se možete
    telefonom na broj

    099 2358600 i 098 225657
 
Gdje se nalazimo
  • Adresa:

    Hrvatskog Proljeca 38/8, Zagreb


  • Kliknite ovdje za kartu radi lakše orijentacije